Verejné obstarávanieNázov zákazky:

Zvýšenie energetickej efektívnosti budov s využitím obnoviteľných zdrojov energie a zlepšenie služieb v oblasti cestovného ruchu


Zákazka zadávaná podľa §117


1. - Výzva
2. - Príloha č. 1A Výkaz/výmer
3. - Príloha č. 1B Výkaz/výmer
4. - Príloha č. 2A Návrh min. zml. podm.
5. - Príloha č. 2B Návrh min. zml. podm.
6. - Príloha č. 3 PD

Zmluva o dielo č.2638